ჩვენ შესახებ

გამომცემლობა „სწავლანი“ შეიქმნა 2008 წელს. დღემდე გამომცემლობაში მომზადდა და გამოიცა ქართული ენისა და ლიტერატურის რვა, ხოლო ქართული ენის ორი სახელმძღვანელო. სახელმძღვანელოები გრიფირებულია განათლების სამინისტროს მიერ.